Zabytki Lęborka

Jednym z najstarszych zabytków Lęborka jest kościół św. Jakuba. Jej budowę datuje się na rok 1345, a sama świątynia pierwotnie była budowla obronną. Jest budowlą gotycką zbudowaną z cegły o wątku gotyckim. Zbudowana jest na planie prostokąta z wyodrębnionym od strony wschodniej prezbiterium. Wnętrze podzielone jest na trzy nawy ośmiobocznymi, tynkowanymi filarami, nakryte sklepieniem gwiaździstym. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz, rokokowa ambona i cenne tabernakulum z kości słoniowej. W zakrystii można podziwiać zachowane unikatowe sklepienie, tzw. kryształowe.

Godnym poświęcenia uwagi jest Ratusz Miejski wybudowany w stylu neogotyckim w 1990 r. Nad całością góruje wieża z okazałym, czworobocznym hełmem, zakończonym ażurową latarnią z iglicą. We wnętrz ratusza znajduje się Sala Rajców, której okna zdobią wspaniałe witraże z wizerunkami herbów szlachty, która je ufundowała.